ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา Hemoperfusion Disposable Catridge HA330 จำนวน 180 ชิ้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา Hemoperfusion Disposable Catridge HA330 จำนวน 180 ชิ้น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

29062022-A