ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ ในการตรวจโพรงหลังจมูก ลำคอ และกล่องเสียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ ในการตรวจโพรงหลังจมูก ลำคอ และกล่องเสียง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

30062022