ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อเข่าเทียมชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้แบบ Multi Radius Total Knee System จำนวน 360 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อเข่าเทียมชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้แบบ Multi Radius Total Knee System จำนวน 360 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

20072022-A