ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Lock Plate) และสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดมีหัวล๊อก (Locking Screw) และไม่มีหัวล๊อก (Cortex Screw) จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Lock Plate) และสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดมีหัวล๊อก (Locking Screw) และไม่มีหัวล๊อก (Cortex Screw) จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

20072022-B