ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง และชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมเครื่องควบคุมสัญญาณภาพและเครื่องมือเพิ่มเติม จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง และชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมเครื่องควบคุมสัญญาณภาพและเครื่องมือเพิ่มเติม จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

21072022