ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม จำนวน 1 งาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

22072022