ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 4 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 4 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

26072022-A