ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมมีเบ้า Long Stem

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมมีเบ้า Long Stem
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

02082022