(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดคมชัดแบบเคลื่อนที่ (Portable echocardiography)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดคมชัดแบบเคลื่อนที่ (Portable echocardiography)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

04082022