(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ชุดกล้องวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมเครื่องควบคุมสัญญาณภาพและเครื่องมือเพิ่มเติม

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ชุดกล้องวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมเครื่องควบคุมสัญญาณภาพและเครื่องมือเพิ่มเติม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

18082022