ประกาศประกวดราคา เครื่องจี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อ พร้อมก๊าซอาร์กอนในระบบทางเดินอาหาร (ครั้งที่ ๒)

ประกาศประกวดราคา เครื่องจี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อ พร้อมก๊าซอาร์กอนในระบบทางเดินอาหาร (ครั้งที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

01092022-A