ประมวลภาพ การประชุม EOC

ประมวลภาพ การประชุม EOC

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นำโดยนายแพทย์อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และ คณะกรรมการ EOC
เข้าร่วมประชุม War Room Covid รายงานความคืบหน้าด้านความพร้อมระบบบัญชาการและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
พร้อมเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งให้จัด อสม. ออกเคาะประตูบ้าน คัดกรอง ค้นหา และเฝ้าระวังในพื้นที่รับผิดชอบ
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.