ประมวลภาพ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการใช้กัญชากัญชง

ประมวลภาพ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการใช้กัญชากัญชง

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานเภสัชกรรม ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการใช้กัญชากัญชงในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย
ตระหนักถึงประโยชน์และโทษจากการใช้กัญชากัญชง สนับสนุนให้เป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งไม่สนับสนุนการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม โดยขอให้ประชาชนใช้ให้ถูกใช้ให้เป็น ใช้กัญชากัญชงอย่างเข้าใจอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.