ประมวลภาพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ (QA)

ประมวลภาพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ (QA)

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (QA)
นำโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คณะกรรมการ
ร่วมประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ชั้น10 อาคารอำนวยการ

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.