ประมวลภาพ ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2565

ประมวลภาพ ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2565

นายแพทย์อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ทีมบริหารองค์กรแพทย์ นำโดย นพ.ชาติชาย สามัคคีนิชย์ รองผู้อำนวยการด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ได้กล่าวให้การต้อนรับแพทย์อินเทิร์น และปฐมนิเทศในการเข้าฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
มีการกำหนดระบบการทำงานของแพทย์เฉพาะทางและแพทย์ทั่วไปร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมทั้งการเป็นแพทย์ที่ดี สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษา ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม นางพิม ชั้น 9 อาคารอำนวยการ

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.