ประมวลภาพ รับคณะเยี่ยมสำรวจ เพื่อการต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด

ประมวลภาพ รับคณะเยี่ยมสำรวจ เพื่อการต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ให้การต้อนรับ ในการเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด
การประเมินและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยมี พญ.กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ นายแพทย์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะ และภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดระดับจังหวัดให้เกียรติต้อนรับ
ในการเข้าประเมินคุณภาพการดำเนินงานของสถานพยาบาลยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพงานยาเสพติดโรงพยาบาล
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 9 อาคารอำนวยการ

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.