ประกาศรับสมัคร ผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ครั้งที่ 2)

ประกาศรับสมัคร ผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ครั้งที่ 2)
เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค

เอกสาร : Download

09082022-ฺB
buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.