ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Hyaluronate sodium 25mh/2.5ml solution for injection, 2.5ml prefilled syringe (GPU:904258) จำนวน 1,935 prefilled syringe

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Hyaluronate sodium 25mh/2.5ml solution for injection, 2.5ml prefilled syringe (GPU:904258) จำนวน 1,935 prefilled syringe
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

10082022-A
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.