ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โลหะดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูกแบบ Modular Type จำนวน 200 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โลหะดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูกแบบ Modular Type จำนวน 200 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

10082022-B
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.