กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณบ้านยะมะรัชโช บริเวณภายในและภายนอกโรงพยาบาล

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณบ้านยะมะรัชโช บริเวณภายในและภายนอกโรงพยาบาล
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.