ประกาศประกวดราคา ชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง และชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมเครื่องควบคุมสัญญาณภาพและเครื่องมือเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคา ชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง และชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมเครื่องควบคุมสัญญาณภาพและเครื่องมือเพิ่มเติม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

02092022
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.