(ร่าง) ประกาศ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวิดิทัศน์ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอในการตรวจโพรงหลังจมูก ลำคอ และกล่องเสียง

(ร่าง) ประกาศ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวิดิทัศน์ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอในการตรวจโพรงหลังจมูก ลำคอ และกล่องเสียง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

07092022
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.