พิธีมอบโล่และใบประกาศคนดีศรียมราช ประจำปี 2564

พิธีมอบโล่และใบประกาศคนดีศรียมราช ประจำปี 2564

ในวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.