ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดพังผืดที่ตับ (Fibroscan) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดพังผืดที่ตับ (Fibroscan) จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

20221027_n_i_1_1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.