ประมวลภาพ กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8

ประมวลภาพ กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8

วันที่ 30 ตุลาคม 2565
จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
ณ บึงลำสมุห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
โดยมีนายณัฐภัทรสุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
และนายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้กล่าวรายงาน
โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภาพข่าวกิจกรรมบน Youtube : https://youtu.be/EwRMuGtlIJc

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.