ประมวลภาพกิจกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดบางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดบางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี

เอกสาร : Download

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.