ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ ในการตรวจโพรงหลังจมูก ลำคอ และกล่องเสียง จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ ในการตรวจโพรงหลังจมูก ลำคอ และกล่องเสียง จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.