ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล ครั้งที่ 2) จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล ครั้งที่ 2) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.