นโยบายงดการให้และรับของขวัญในทุกโอกาส 2566

นโยบายงดการให้และรับของขวัญในทุกโอกาส

งดการให้ และรับของขวัญในทุกโอกาส

นโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร
อวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือทำกิจกรรมจิตอาสาแทน

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.