ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.