ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจแบบวีดิทัศน์ชนิดโค้งงอได้แบบไฟเบอร์ออฟติคพร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจแบบวีดิทัศน์ชนิดโค้งงอได้แบบไฟเบอร์ออฟติคพร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.