(ร่าง) ประกาศประกวดราคา กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ แบบวีดิทัศน์ชนิดโค้งงอได้ แบบไฟเบอร์ออฟติคพร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ 1 เครื่อง

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ แบบวีดิทัศน์ชนิดโค้งงอได้ แบบไฟเบอร์ออฟติคพร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download 16052023-C

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.