ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน (GAIT REHABILITATION ROBOTS) จำนวน 1 ชุด

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน (GAIT REHABILITATION ROBOTS) จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.