คลินิกกัญชาทางการแพทย์

คลินิกกัญชาทางการแพทย์

“ให้บริการกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสาน  แพทย์แผนปัจจุบัน  และแพทย์แผนไทย”

แพทย์แผนปัจจุบัน  :  อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 1 ห้องเบอร์ 16
ให้คำปรึกษา  :  ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
แพทย์ออกตรวจ/จ่ายยา  :  วันพฤหัสบดี
เวลา 8.30 – 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ 035-514999 ต่อ 2121

แพทย์แผนไทย  :  อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องเบอร์ 9
ให้คำปรึกษา/จ่ายยา  :  ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 8.30 – 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ 035-514999 ต่อ 1125

ขอคำปรึกษาการใช้ยา  :  ติดต่อ 035-514999 ต่อ 2124,1106,1108

webside  :  อยู่ระหว่างการปรับปรุง

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.