ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 106 อัตรา 12 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 106 อัตรา 12 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล), นักวิชาการสาธารณสุข, ผู้ช่วยพยาบาล, นักรังสีการแพทย์, นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย, ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด, พนักงานประกอบอาหาร, พนักงานขับรถยนต์, พนักงานเปล, พนักงานบริการ (รปภ.) และนายช่างเทคนิค

เอกสาร : Download

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.