ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล) , นักวิชาการสาธารณสุข , ผู้ช่วยพยาบาล , นักรังสีการแพทย์ , นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย , ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด , พนักงานประกอบอาหาร , พนักงานผู้ขับรถยนต์ , พนักงานเปล , พนักงานบริการ (รปภ.) , นายช่างเทคนิค

เอกสาร : Download

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.