ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.