ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 การฝึกอบรม “pitching สะกิดใจคนไข้เพื่อการบริการที่ประทับใจ สุขใจกลับบ้าน”

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 การฝึกอบรม “pitching สะกิดใจคนไข้เพื่อการบริการที่ประทับใจ สุขใจกลับบ้าน”

เอกสาร : Download

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.