ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมทำบุญตัดบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนจำนำพรรษา

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมทำบุญตัดบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนจำนำพรรษา

เอกสาร : Download

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.