ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการ ในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการ ในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

เอกสาร : Download

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.