ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 3 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.