(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องควบคุมอุณหภูมิกายทารกแรกเกิดแบบแผ่รังสี (Radiant warmer with Crib) จำนวน 5 เครื่อง

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องควบคุมอุณหภูมิกายทารกแรกเกิดแบบแผ่รังสี (Radiant warmer with Crib) จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
29082023

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.