ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง กล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (E-BUS) จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง กล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (E-BUS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
06092023-B

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.