(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพทางวีดิทัศน์ ความละเอียดสูงพร้อมชุดเครื่องมือผ่าตัดดูดชิ้นเนื้อ ในโพรงมดลูกพร้อมเครื่องจ่ายน้ำเพื่อควบคุมความดันในโพรงมดลูก

>(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพทางวีดิทัศน์ ความละเอียดสูงพร้อมชุดเครื่องมือผ่าตัดดูดชิ้นเนื้อ ในโพรงมดลูกพร้อมเครื่องจ่ายน้ำเพื่อควบคุมความดันในโพรงมดลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
26092023

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.