ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 17 อัตรา 8 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 17 อัตรา 8 ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์), ผู้ช่วยพยาบาล, ผู้ช่วยทันตแพทย์, นายช่างเทคนิค, นายช่างศิลป์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประจำห้องยา และพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

เอกสาร : Download
hr-26092023

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.