ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพทางวีดิทัศน์ความละเอียดสูงพร้อมชุดเครื่องมือผ่าตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกพร้อมเครื่องจ่ายน้ำเพื่อควบคุมความดันในโพรงมดลูก จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพทางวีดิทัศน์ความละเอียดสูงพร้อมชุดเครื่องมือผ่าตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกพร้อมเครื่องจ่ายน้ำเพื่อควบคุมความดันในโพรงมดลูก จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.