ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า 2 ชั้น แบบก้าน Long Stem ประกอบด้วยก้านสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก (Cementless Stem) หัวสะโพกเทียม (Femoral Head) หัวไบโพล่าชนิด 2 ชั้น (Bipolar Cup)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า 2 ชั้น แบบก้าน Long Stem ประกอบด้วยก้านสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก (Cementless Stem) หัวสะโพกเทียม (Femoral Head) หัวไบโพล่าชนิด 2 ชั้น (Bipolar Cup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
26102023-D

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.