ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล , ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล , ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

เอกสาร : Download
hr-15112023

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.