ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 อัตรา 5 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ ,นักจิตวิทยา ,นักวิชาการการเงินและบัญชี ,นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานประจำห้องยา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 อัตรา 5 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ ,นักจิตวิทยา ,นักวิชาการการเงินและบัญชี ,นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานประจำห้องยา)

เอกสาร : Download
hr-30112023

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.