ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
13032024-B

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.